Logo
Bir Medeniyet Hikayesi: Mazaka
Mazaka, adını kurulduğu toprakların tarihinden almıştır.  MÖ 280 yılında kurulan şehir bağımsız Kapadokya krallığının başkentidir. MS 17 yılından sonra Kaisareia olarak Roma impartorluğunun önemli bir şehri olarak varlığını sürdüren Mazaka, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kayseri adını alarak Anadolu kültürünün önemli kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Günümüzde bu zengin kimliğine, modern Türkiye Cumhuriyetinin gelişmiş sanayi şehri ünvanının da ekleyerek varlığını sürdürmektedir.